درباره

درباره شرکت ما

 در مورد مجوعه امداد سرما

مجوعه امداد سرما
متشکل از تیم کارشناسی ، تیم فروش و خدمات پس از فروش میباشد
که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ شروع کرده و بیش از یک دهه سابقه درخشان در حوزه تهویه مطبوع دارد