برای خرید یک کولر گازی مناسب باید به این نکات توجه کرد

1- متراژ مورد نظر

2- میزان رفت وآمد به محیط

3- میزان تابش خورشید به محیط

4- خرید یه برند اصل

5- نصب مناسب و استاندارد

6- خدمات پس از فروش